Schippers Architecten heeft de prijsvraag gewonnen die door woningcorporatie Eigen Haard was uitgeschreven! Samen met ontwikkelende bouwer Dura Vermeer en haar vaste partners werd de maanden voor de bouwvak hard gewerkt aan het project aan de Appel- en de Notenlaan. Het betreft een inbreidingslocatie in het Keizer Karelpark in Amstelveen. Zowel op prijs- als op  kwaliteitsniveau kwam de gezamenlijke inzending als beste uit de bus.

Voor de 37 grondgebonden koop- en huurwoningen is door Eigen Haard een hoog ambitieniveau geformuleerd. Er wordt aansluiting gezocht bij de identiteit van de omliggende wijk uit de jaren zestig en tegelijkertijd krijgen de huizen een eigentijdse uitstraling. De woningen voldoen in alle opzichten aan de hedendaagse standaard: ze zijn onderhoudsarm, hoogwaardig afgewerkt en zeer duurzaam. De woningen worden voorzien van energiezuinige maatregelen zoals warmtekoudeopslag in de bodem en zonnepanelen waardoor het energiegebruik van elke woning nul is: Nul op de Meter dus.

De jury was erg te spreken over de uitstraling van de woningen. Ook de overgang tussen het privédomein en de openbare ruimte kreeg veel waardering. De geaccentueerde entrees, het open karakter van zowel de voor- als kopgevels en de hagen en mee-ontworpen erfafscheidingen geven het plan een uniform, groen karakter. Bijzonder in het plan zijn de Delftse Stoepen voor een aantal blokken, die zijn voorzien van gemetselde plantenbakken en zitelementen.

Momenteel wordt het ontwerp uitgewerkt ten behoeve van de vergunningsaanvraag en start verkoop, de start bouw staat gepland op medio mei 2018. Op naar de uitvoering!