De gemeente Alphen aan den Rijn vroeg in februari 2015 aan ontwikkelaar Blauwhoed om een grondbod te doen voor het deelplan ‘Nieuwe Sloot’ aan de Oude Rijn in de gemeente. Uiteraard vergezeld van een verkaveling en bouwkundig ontwerp. Schippers Architecten werd gevraagd om het stedenbouwkundig plan en het bijbehorende ontwerp te maken.

In korte tijd werd op de prachtige parkachtige locatie een verkaveling met 100 stuks woningen gemaakt waarbij zowel de toekomstige bewoners als omwonenden maximaal genot en gebruik van de leefomgeving hebben. De beoogde beleving is ‘wonen in het park’ en de projectnaam ‘PARK100′ doet die naam eer aan. De keuze voor grondgebonden woningen voor gezinnen is vertaald in het verkavelen van onderling speels gedraaide korte bouwblokken. Door 4 stuks woningtypes te ontwerpen is een mix ontstaan voor zowel grote samengestelde gezinnen als kleinere startende gezinnen.

De parkachtige architectuur is afgeleid van de Nieuwe Haagse School architectuurstijl: grote dakoverstekken, witte gootlijsten en kozijnen, ambachtelijk materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. Door ondergeschikte toevoegingen zoals erkers, veranda’s penanten en luifels wordt de hoofdvorm verfijnd. Waar stedenbouwkundig noodzakelijk zijn accenten in de vorm van een topgevel of een uitbouw toegevoegd.

De inzending werd tot winnaar uitgeroepen door de gemeente omdat zowel het ontwerp als het grondbod favoriet waren. Dit getuigt van een goede samenwerking tussen ontwikkelaar en architect. Begin oktober gaat fase 1 van het inmiddels uitgewerkte plan in verkoop! Zie www.park100.nl

Klik hier voor verdere project informatie