Bureauvisie

“Een huis wordt pas een thuis als het u de ruimte biedt om onbelemmerd in te leven.”

Schippers Architecten BNA geeft al bijna 100 jaar vorm aan de wensen van haar opdrachtgevers, aan de dagelijkse leefomgeving van de bewoners van onze gebouwen. Elke opgave is daarbij uniek, elke plek heeft zijn eigen verhaal. De gebruiker vormt de maatstaf. Wij streven ernaar onze architectuur een blijvende meerwaarde voor de gebruiker en hun omgeving te laten bieden. Steeds opnieuw zoeken we naar de best passende uitkomst.

We ontwerpen vanuit een eigentijdse en nuchtere kijk op architectuur en bouwen. Er zijn daarbij geen vaste vormprincipes. Wel zijn onze ontwerpen steevast gebaseerd op de menselijke maat en helder gedetailleerd. Daarbij schuwen wij het inzetten van een tijdloze, bewezen beeldtaal niet, terwijl wij met kritische blik kijken naar de architectonische waan van de dag.

Het werken aan de gebouwde omgeving komt met een verantwoordelijkheid. Als architect stellen wij ons tot doel te bouwen voor de toekomst, voor volgende generaties. Daarom denken we na over de betekenis van het bouwen: onze gebouwen moeten op alle fronten de tand des tijds doorstaan. Het meegeven van een passende, blijvende schoonheid aan een gebouw gaat hand in hand met het nadenken over de ruimtelijke, energetische en ecologische impact. Gelukkig ontstaat in de bouwwereld meer en meer bewustzijn over bijvoorbeeld de zogenaamde CO2-footprint die een ontwerp en het bouwen ervan nu eenmaal tot gevolg heeft.

Als full-service-bureau hebben wij kennis op het gebied van BENG-, MPG- en GPR-berekeningen in huis. We maken daar dankbaar gebruik van door deze al in een vroeg stadium in het ontwerpproces te integreren. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat onze expertise op dit terrein steeds up-to-date blijft.  Samen met een van onze vaste samenwerkingspartners of een projectgebonden expert wordt op deze duurzaamheidsthema’s koers bepaald.