Stichting Hospice – Elim is blij dat ze een kavel aan de Middelweg in Moerkapelle heeft kunnen verwerven. De gemeente en provincie zijn bereid daar de bestemming geschikt te maken voor een hospice. En de eigenaar is bereid geweest om voor zeer schappelijke condities het perceel te verkopen. Er is veel aandacht besteed aan het optimaliseren van het ontwerp van gebouw, tuin en perceel, in intensief overleg met de buren. Naar verwachting kan in de tweede helft van 2018 begonnen worden met de bouw.

Het plan betreft een bescheiden hospice met 4 gastenkamers, een gemeenschappelijke woonkamer en keuken en ondersteunende functies. Alles is er op gericht om de gasten een rustig en waardig levenseinde te bieden.