Schippers Architecten ontwierp namens Woningstichting Putten 19 Nul-op-de-meter woningen in  nieuwbouwwijk Rimpeler. Op 12 februari werd via een feestelijke handeling de oplevering van het 1e blok gevierd. Met het aansluiten van een grote stekker door de directeur-bestuurder mevrouw Peek-Marlet en de wethouder de heer ’t Jong nemen de eerste huurders hun intrek in hun “all-electric” huizen.
Het duurzame wonen in de 1e gasloze wijk van Putten gebeurt in de brede zin van het woord: naast een slim ingepaste installatie, pv-panelen en goede bouwkundige uitgangspunten is dit ook zichtbaar in het straatbeeld via bijvoorbeeld de bovengrondse ontkoppeling van regenwater.
Eén van de eerste bewoners kreeg symbolisch een boom overhandigd waarmee het startschot werd gegeven voor het groene straatbeeld in de nabije toekomst.