Werkendam Achter de Schans

Project

Werkendam Achter de Schans

Opdrachtgever

Jansen Bouwontwikkeling BV

Toelichting

Werknummer: 4650

2 vrijstaande en
10 2 onder 1 kapwoningen

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Wanneer je de woonbuurt ‘Op de Rieteilanden’ opgaat,  betreed je een bijzondere, landelijke omgeving. De openbare ruimte is hier dan ook zo groen mogelijk ingericht. Voor de stapvoetse verplaatsingen door voetganger, fiets en auto zijn daarin smalle, informele paden en rijlopers opgenomen. De natuurvriendelijke oevers met de bermen langs de woonpaden zijn hier beeldbepalend. De overgangen tussen land en water zijn ingericht met rietkragen. In de taluds staan solitaire bomen of boomgroepen. Deze sfeer vormt de dagelijkse leefomgeving van de bewoners van de woningen in Achter de Schans.
Geïnspireerd door het karakter van de plek – de landelijke, groene omgeving, met water als smaakmaker – zijn de ontwerpen van de woningen tot stand gekomen. Met een aantal krachtige, bewezen architectonische stijlmiddelen zijn de drie verschillende types vormgegeven. Hoewel elk type een eigen verschijningsvorm heeft, vormen ze, door hun onderlinge verwantschap, duidelijk een familie. De drie types staan willekeurig verdeeld aan de zuidoostzijde van het eiland, uitkijkend over het water en groen. De twee vrijstaande woningen zijn zorgvuldig ontworpen op de
hoekkavels en richten zich op beide openbare zijden. De tweeonder- één-kapwoningen staan ertussenin.
Elk woningtype heeft een asymmetrische doorsnede: de ene zijde heeft een hoge goot, de andere een lage. De afwisseling van de rooilijn, de kaprichting en de goothoogtes van de woningen, versterken het kleinschalige beeld. Met name de twee-onder-één-kapwoningen die aan de straatzijde een lage goot en een gezamenlijke pronkgevel hebben, zorgen ervoor dat het lijkt alsof er niet twaalf woningen maar slechts zeven royale landhuizen aan het gebogen weggetje zijn geplaatst. De half-vrijstaande garages staan een stuk naar achteren, zodat de woningen de boventoon voeren, er luchtigheid ontstaat en er bovendien bij elk bouwnummer twee auto’s achter elkaar op eigen terrein passen.
De architectuur van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte vormen een harmonieus geheel. Hier wordt rust en ruimte geboden aan mens en dier: bij de totstandkoming van Achter de Schans is veel aandacht uitgegaan naar natuurinclusiviteit. Dit vertaalt zich naast de oevers onder meer in de uitwerking van de hagen. Deze vormen niet alleen een uniforme, groene overgang tussen privé en openbaar gebied, maar zijn daarnaast een plek waarin vogels niet alleen voedsel, maar ook een schuil- en broedplek kunnen vinden. In de buitengevel zijn per woning enkele nestkasten mee-ontworpen.
De woningen in de woonbuurt ‘Op de Rieteilanden’ kenmerken zich door een hoog ambitieniveau op alle fronten. Voor het gevelontwerp is bewust gekozen voor een traditionele architectuur die past bij het landelijke, informele karakter van het eiland. De woningen zijn rijkelijk gedetailleerd en uitgevoerd met ambachtelijke materialen. Elke woning heeft een ruime u-vormige woonkamer en keuken. De zij-entree van de woningen is royaal vormgegeven met zijlicht en luifel en wordt vanaf de voorgevel geaccentueerd door middel van metselwerkverbijzonderingen. De doorschietende kappen en de combinatie van robuust genuanceerd metselwerk en planken dragen bij aan het eilandgevoel.
Het buitenleven wordt gestimuleerd door op verschillende wijzen de overgang tussen binnen en buiten vorm te geven: via een erker, een grote pui, tuindeuren of een overkapping waar onder gezeten kan worden. Met de drie gekozen gevel- en plankkleuren is een afwisselend straatbeeld gecomponeerd, waardoor de dorpse variatie een extra dimensie krijgt. Optioneel zijn dakkapellen, uitbouwen of indelingen realiseerbaar. Tezamen met de tijdloze architectuur, het hoogwaardige ,ontwerp van de openbare ruimte, de flexibele plattegronden en individuele keuzes is een toekomstgericht plan ontstaan.