Papendrecht Beschermd Wonen

Project

Papendrecht Beschermd Wonen

Opdrachtgever

VORM Ontwikkeling B.V. i.s.m. Westwaard Wonen en Yulius

Toelichting

Werknummer: 4269 en 4315

50 appartementen incl. gemeenschappelijke ruimtes

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Binnen het plan Oostpolder fase 4 is Schippers Architecten BNA gevraagd een woonvoorziening te ontwerpen voor jongvolwassenen met een Autistisch Spectrum Stoornis.

Het betreft een voor hen nieuwe wijze van begeleid wonen, waarbij zij getraind zullen worden om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Aangezien het een specifieke benadering vereist zijn de aspirant bewoners en het begeleidende team gevraagd mee te denken over hun toekomstige huisvesting d.m.v. diverse bijeenkomsten en workshops. Dit heeft geleid tot drie zelfstandig functionerende delen met elk een eigen mate van begeleiding en wijze van bewoning. Om tot een warme, vriendelijke woonomgeving te komen is het kleurgebruik en de materiaalvoering afgestemd op de wensen van de gebruikers.

De architectuur van het gebouw sluit aan op de omringende eveneens door Schippers Architecten ontworpen woningen. De hoek van het gebouw aan het water is een sterk aanwezig element in de buurt, terwijl de aansluiting met de nabij gelegen woningen meer bescheiden vormgegeven is. Door deze opzet vormt de huisvesting voor de jongvolwassenen een logische eenheid met de omringende wijk.

Locatie