Putten Bijsteren

Project

Putten Bijsteren

Opdrachtgever

BEMOG Projektontwikkeling B.V.

Toelichting

Werknummer: 4342

Het nieuwe woongebied Bijsteren ligt op een overgang van
kampenlandschap en open weidelandschap ten westen van de
kern van Putten. De woonwijk voldoet aan de eisen die
bewoners van een dorp op de rand van de Veluwe mogen
verwachten: een rustige autoluwe wijk, met hier en daar
besloten hofjes en veel groen in de vorm van wadi’s,
houtwallen en bomenrijen.

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Het nieuwe woongebied Bijsteren ligt op een overgang van kampenlandschap en open weidelandschap ten westen van de kern van Putten. De woonwijk voldoet aan de eisen die bewoners van een dorp op de rand van de Veluwe mogen verwachten: een rustige autoluwe wijk, met hier en daar besloten hofjes en veel groen in de vorm van wadi’s, houtwallen en bomenrijen. Enerzijds sluit Bijsteren aan op het dorpse karakter en de kleinschaligheid van het oude Putten, anderzijds zoeken we aansluiting bij het omringende landschap. Met betrekking tot de bebouwing is Bijsteren opgedeeld in kleinere eenheden van afzonderlijk herkenbare woonbuurten. De buurten hebben onderling een sterke overeenkomsten maar iedere buurt heeft tevens een eigen karakter.

In opdracht van Bemog heeft Schippers voor het binnengebied 25 kleinschalig ogende rijenwoningen ontworpen die qua beeld aansluiten bij het landschappelijke en informele karakter van dit gebied. De kappen worden verzacht door de toepassing van een mansardekap en de verlaging van de goot, met name op de koppen van de blokken. Stedenbouwkundige accenten worden gevormd door in de gevel witte horizontale accenten en topgevels te maken.

Locatie