Hoef en Haag De Erven – Landerijen

Project

Hoef en Haag De Erven – Landerijen

Opdrachtgever

Jansen Bouwontwikkeling BV

Toelichting

Werknummer: 4598 & 4638

38 en 25 ééngezinswoningen verdeeld over 2 velden in plangebied De Erven – Landerijen

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

De Erven – Landerijen  bevindt zich aan de noordwestzijde van Hoef en Haag op de overgang van “centrumsdorps wonen” en “Buiten wonen”. De Landerijen wordt van Het Dorpshart gescheiden door een binnengracht die onderdeel vormt van de voor het nieuwe dorp Hoef en Haag zo kenmerkende blauw-groene structuur van water en groen. Het bestaande agrarische landschap met sloten, beplanting zoals wilgenrijen en boerenerven en de verbinding met de Lekdijk vormden hiervoor het vertrekpunt. Daaraan zijn nieuwe erven en groenstructuren, speelplekken en pleintjes, hofjes en boomgaarden en een rozentuin als een groen hart toegevoegd. Schippers ontwerpt hier 63 woningen in een kleine korrel, verdeeld over vrijstaande woningen, twee-kappers, een drie-, vier- en vijf-kapper, die een sterke samenhang vormen.

In de stedenbouwkundige opzet zorgt een tweetal lange lijnen vanaf de Lekdijk tot op de Brink in de dorpskern voor een sterke koppeling van het dorp met het landschap. In deelgebied De Erven neemt het stratenpatroon in zijn geheel deze richting aan waartussen er velden ontstaan met daarop groepjes huizen. In dit meer landelijke deel is de nabijheid van het rivierenlandschap het meest zichtbaar en voelbaar. Hier staat het buiten leven centraal. De twee velden met 38 en 25 woningen in dit deelplan zijn gelegen aan de lange lijnen, middenin ‘De Landerijen’, het centrale deel van De Erven. Hier woont men in een groen, vriendelijk vormgegeven buurtje.

De velden worden doorsneden door een voetpad met daaraan een parkeerkoffer die ervoor zorgt dat de auto’s zoveel mogelijk aan het oog onttrokken zijn. De overgang naar het meer landelijke wonen vertaalt zich in de schaal, positionering en verscheidenheid van de woningtypes: de huizen zijn verdeeld over maar liefst zes types, uiteenlopend van vrijstaand tot een tweetal ruime vijfkappers.

De inspiratie voor de familie van woningtypes die we voor deze plek hebben ontworpen vonden we in het buiten leven dat hier centraal staat en het landschap met agrarische karakteristieken. Onderscheidend vormgegeven, royale, energiearme huizen met forse antracietkleurige pannendaken met een variatie in kaprichting. Gevels in een handvormsteen in combinatie met gepotdekselde planken. Een eigentijdse uitstraling en robuuste detaillering. Verbijzonderingen als veranda’s, begroeide pergola’s en zitelementen geven uiting aan het buiten leven en zijn een verlengstuk van het wonen.

Bij de gevelontwerpen is veel aandacht uitgegaan naar de uitstraling van de zijgevels. De keuken zit meestal – heel dorps – aan de achterzijde.  De vele zij-entrees zorgen ervoor dat bijna overal  over de volle breedte wordt gewoond aan de straatzijde. De grote kozijnen zorgen voor een sterke verbinding op maaiveld niveau vanuit de woonkamer, via voortuin naar de directe omgeving.  De eiken-kleur van de houten verbijzonderingen tegen de gevel, de donkere kozijnen en warm-grijze planken, de keramische dakpan, het metselwerk met speels reliëf in de kopgevels dragen bij aan het stoere, landelijke karakter.

De verschillende woningtypes staan verspreid over het veld en vormen een ‘eenheid in verscheidenheid’: elk woningtype maakt onderdeel uit van een heldere samenhang. De vormgeving als een familie geeft de woningen in deze buurt een eigen identiteit. Tegelijkertijd vindt door de verspringende rooilijnen en via afwisseling in de kleur van de gevelsteen en de accenten in de kap en de gevel afwisseling plaats die het straatbeeld verrijkt.