Nijkerkerveen Buntwal

Project

Nijkerkerveen Buntwal

Opdrachtgever

Van de Mheen Projectontwikkeling

Toelichting

Werknummer 4545

Totaalplan 67 eengezinswoningen waarvan 34 eengezinswoningen: vrijstaand 2/1 kapwoningen en rijenwoningen
door Schippers architecten ontworpen

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

In 2009 heeft de gemeenteraad het ‘Voorkeursmodel’ voor de uitbreiding van Nijkerkerveen bepaald. De inspiratiebronnen van het model en het beeldkwaliteitsplan zijn de kenmerken van de huidige landschapsstructuur in de omgeving zoals houtwallen, sloten, wegen en bebouwing. De bestaande bebouwing bestaat voornamelijk uit boerderijen met bijbehorende schuren en woonhuizen. De architectuur ervan is eenvoudig en functioneel, maar heeft een grote variatie in oriëntatie en kaprichting. De veelal in rode en bruine bakstenen opgemetselde woningen zijn afgedekt met mansardekappen in verschillende kleuren. Het project ‘Buntwal’ ligt aan de Buntwal ten noordoosten van de dorpskern Nijkerkerveen.

De nieuwbouwwoningen hebben landschappelijke kenmerken. De dorpse uitstraling zorgt ervoor dat de woningen goed aansluiten bij de aanwezige bebouwing. De uitgangspunten vanuit het beeldkwaliteitsplan waren helder; ontwerp een tot de verbeelding sprekend samenhangend buurtje met een diversiteit aan woningen en architectuurelementen. De eenheid in materiaalgebruik en volumes zorgen voor de samenhang enerzijds, de verschillende dakvormen, topgevels en kozijnafmetingen zorgen voor de gewenste diversiteit anderzijds.

De vrijstaande woningen en tweekappers die direct aan de Buntwal zijn gelegen, vormen de ‘vanzelfsprekende’ voortzetting en versterking van de bestaande lintbebouwing. De verschillende kaprichtingen en de laag aangezette dakkappen zorgen ervoor dat er een vriendelijk beeld ontstaat. Het materiaalgebruik van de dakbedekking, keramische dakpannen in combinatie met riet, geven de woningen een luxueus en landschappelijk voorkomen.

De rijenwoningen liggen naast en tegenover elkaar in een logische en orthogonale verkaveling. De brede straten, de parkeerzone en de groenstrook zijn overzichtelijk en duidelijk vormgegeven. De korte woningblokken vormen een ensemble en daarmee het herkenbare buurtje; helder in de structuur maar niet saai. De volumes zijn opgebouwd uit verschillende woningentypes, die in vorm en afmeting juist van elkaar verschillen. Op die manier ontstaat er geen massaliteit en is er de gewenste vriendelijkheid en kleinschaligheid. Elke woning heeft haar eigen identiteit zodat er voor ieder wat wils is.
De variatie en individualiteit van de woningen binnen de sterke architectonische samenhang maken de buurt als geheel een prettige woonomgeving.