maasland Commandeurspolder

Project

maasland Commandeurspolder

Toelichting

Werknummer: 4175

Om te voorzien in de behoefte van de inwoners van Maasland worden voor een groot aantal doelgroepen woningtypen gerealiseerd.
De diverse woningtypen zijn als één familie ontworpen.

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Om te voorzien in de behoefte van de inwoners van Maasland worden voor een groot aantal doelgroepen woningtypen gerealiseerd.
De diverse woningtypen zijn als één familie ontworpen. Dit komt tot uitdrukking in de volume-opbouw, kapvormen, verhoudingen van de raamopeningen, de detaillering en materiaalafstemming.
Vanuit de landelijke sfeer van de omgeving is voor een kleinschalige vriendelijke architectuur gekozen. Aansluiting is gezocht bij de archetypische bebouwingskenmerken van de omgeving: Helder opgebouwde hoofdvolumes met uitbreidingen en aanbouwen, ook van hellende daken voorzien. Door de lage goten oogt de wijk vriendelijk en kleinschalig.

De visie van ABB en Schippers is er naar te streven om onze kopers een zo maximaal mogelijke keuzevrijheid te geven. Dit gaat verder dan alleen wijzigingen in de woning, zoals het verplaatsen van binnenwanden, aanpassen installaties, andere tegels en dergelijke. Wij willen, zover de plaatselijke situatie dit toelaat, onze kopers zelf de grootte van hun toekomstige woning laten samenstellen. Voor dit project is voor de rijwoningen een basiswoning ontwikkeld waar de bewoners zelf, op basis van hun individuele woonwensen, op elke bouwlaag bouwvolumen kunnen toevoegen of weglaten.

Locatie