Doesburg Coop

Project

Doesburg Coop

Opdrachtgever

COOP en JEZZ projectmanagement

Toelichting

Werknummer: 4535

Renovatie en uitbreiding COOP supermarkt

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

De supermarkt van de COOP aan de Ooipoortstraat was toe aan een grondige renovatie en uitbreiding. Schippers Architecten verzorgde hiervoor het ontwerp en de bouwkundige uitwerking. De indeling van de supermarkt werd volledig omgedraaid, voorkant werd achterkant, de achterkant werd na toevoeging van kleinschalige historiserende volumes, de hoofdentree, gesitueerd aan de parkeerplaat Kloostertuin.
Uitgangspunt bij het ontwerp was het naadloos inpassen van het nieuwe volume in de historische context; de oorspronkelijke kleinschalige erfbebouwing aan de Kloostertuin. Door middel van gedraaide dakvlakken en het opsplitsen in ogenschijnlijk kleine volumes kon het programma van de opdrachtgever ondergebracht worden. Door de diversiteit in opbouw en door de verschillende materialen voor de gevels oogt de uitbreiding kleinschaliger dan het is. Als gevolg van het verplaatsen van de oorspronkelijke entree van de supermarkt hebben wij de uitdaging kunnen oppakken om de oorspronkelijke winkelpui aan de Ooipoortstraat te reconstrueren. De naastgelegen gevels van de in de loop der jaren bij de supermarkt betrokken panden zijn hierbij met eenzelfde visie aangepakt; een verantwoorde reconstructie bepaald door het oorspronkelijk gebruik en het straatbeeld uit het verleden.
Vanuit de historische en restauratieve kennis bij Schippers Architecten is een ontwerp gemaakt naar dat wat er ooit geweest had kunnen zijn. In eerste instantie was er geen ontwerp uit de oorspronkelijke bouwtijd van de Doesburgse architect H.C. Bloemendaal beschikbaar. Gedurende het uitwerkingsproces bleken toch de bouwtekeningen uit 1913 in het archief van de monumentenvereniging aanwezig te zijn. Het oorspronkelijk ontwerp van de winkelpui kwam nagenoeg overeen met het nieuwe ontwerp van Schippers Architecten.
Op 11 september 2021 ontving Bert Tretmans uit handen van burgemeester Loes van der Meijs namens de opdrachtgever en Schippers Architecten de Snappenburg de Vries prijs: een bronzen plaquette en een gelimiteerde gravure van de stad Doesburg. De jury had met name lof voor de zorgvuldige, historisch verantwoorde detaillering van de winkelpui aan de Ooipoortstraat. De uitreiking van de prijs en beoordeling door de jury worden georganiseerd door de Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg. De prijs is vernoemd naar J.M. Snappenburg de Vries, ere-burger en oud-gemeentesecretaris van Doesburg en mede-oprichter van de Monumentenvereniging.