Utrecht Leidsche Rijn Crescendo

Project

Utrecht Leidsche Rijn Crescendo

Opdrachtgever

Reuvers Ontwikkeling & Bouw

Toelichting

Werknummer: 4683

28 geschakelde villa’s

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Crescendo – het slotakkoord van De Leidsche Maan in Leidsche Rijn Utrecht

De 28 twee-onder-een-kapwoningen van project Crescendo vormen een krachtig slotakkoord van De Leidsche Maan in Leidsche Rijn Utrecht. De zorgvuldig gepositioneerde blokken volgen de meanderende Verlengde Utrechtseweg, waar aan de noordzijde de hoogbouw met 7 bouwblokken zorgvuldig wordt afgesloten. Tegelijkertijd wordt aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke bebouwing (laagbouw) aan de zuidzijde. Bij Crescendo staat een prettig woon- en leefklimaat en toekomstgerichtheid in brede zin centraal.

De volgende kernthema’s vormen de  basis voor het plan:

  • Voltooiing 7 bouwblokken | passende, hoogwaardige stedenbouwkundige beëindiging
  • Begeleiding & integreren | 28 woningen als krachtige geheel, symbiose rood en groen
  • Differentiatie | sterke mix hoofdtypes, gemengde doelgroep, gevarieerd straatbeeld
  • Versterken van de lokale biodiversiteit en ecologische structuren

De bebouwing speelt een sleutelrol in het bij elkaar brengen van de verschillende karakters van de omgeving. Door de kleinschalige opzet en de compositie van de volumes wordt duidelijk verbinding gemaakt met de overzijde van de buurtweg en krijgt groen en biodiversiteit ruim baan. De 14 blokken van elk twee woningen voegen zich naadloos in de openbare ruimte met veel groen, en maken met elkaar deel uit van een lommerrijk lint.

De buurttaal van de huizen is eigentijds en gevarieerd. Grootschalige, stoere blokken versus een verfijnde, gedifferentieerde opbouw aan de buurtstraat-zijde. Er is gekozen voor een eigentijdse en kleinschalige uitstraling, waarbij door eenheid in verscheidenheid een prettig woonklimaat wordt gecreëerd. Dit wordt nog verder versterkt door de aanleg van weelderig groen in tuinen, verticale geveltuinen en dakterrassen. Hier ontstaat een echte groene oase aan de rand van Leidsche Rijn.

Maar, we gaan bij dit project nog een stap verder met het programma voor gezond stedelijk leven. Binnen de woning betekent dat een comfortabel binnenklimaat, door te zorgen voor een optimale temperatuur, luchtkwaliteit, akoestiek en licht. Daarnaast is er aandacht voor klimaatadaptatie, met het creëren van een zo groen mogelijke omgeving en waterberging, waarmee hittestress en droogte kan worden voorkomen. En we stimuleren een gezonde levensstijl door de woningen goed bereikbaar te maken voor fietsen en met laadpalen het gebruik van niet-fossiele mobiliteit te vereenvoudigen.

“Crescendo behoort tot de koplopers op het gebied van groene gezonde verstedelijking.”