Oostvoorne Fazantenlaan

Project

Oostvoorne Fazantenlaan

Opdrachtgever

Van Omme en de Groot

Toelichting

Werknummer: 4510

17 stuks houtbouw starters-rijwoningen
15 gezins-rijwoningen
18 2/1 kapwoningen
7 vrijstaande woningen
14 levensloopbestendige woningen

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

De locatie Fazantenlaan is een inbreidingslocatie binnen de kern Oostvoorne, gelegen tegen het centrum van het dorp aan.Kenmerkend aan gebiedsontwikkeling is de onzichtbaarheid vanaf het huidige openbaar gebied, een binnenterrein in de vorm van een weide.

Schippers Architecten is uitgegaan bij het stedenbouwkundig ontwerp van de privacy van de bestaande woningen, de ruimtelijke kwaliteit van de nieuw te vormen openbare ruimte en de kwaliteit van de individuele kavels. De introverte ontwikkeling wordt geopend vanuit de Fazantenlaan. Recht tegenover de Meeuwenlaan vormt de strook gemeentelijk eigendom de toegang, met de kwaliteiten van de bestaande omgeving. De toekomstige ontsluiting is als hoofdontsluiting in noord-zuid richting ontworpen. Mogelijkerwijs kan deze in de toekomst worden verbonden met de geplande ontwikkelingen aan de Patrijzenlaan.

Aan de zuidzijde zijn links en rechts van de hoofdontsluiting twee ‘woonlobben’ gedacht, ieder met hun eigen identiteit. De westzijde kenmerkt zich door vrijstaande woningen en 2/1kapwoningen op ruime kavels die aan een woonstraat met een hof-achtig karakter zijn gesitueerd. Parkeren vindt hier plaats op eigen erf en op informele wijze op straat. De verharding van straat, trottoir en parkeren loopt zonder verhogingen in elkaar over en de functie wordt enkel aangeduid door middel van een subtiel kleurverschil. Aan de oostzijde vormt de openbare vijver als waterberging een kenmerkend kwalitatief belangrijk onderdeel van de entree van de wijk. De inrichting van het openbare gebied kan hier wat formeler zijn.

Meer naar het noorden op de locatie verdicht het plan zich en zoekt meer aansluiting bij de toekomstig geplande rijenbebouwing aan de Patrijzenlaan. Kenmerkend van dit gedeelte van de ontwikkeling is het wonen rond ‘de Brink’. Een centraal gelegen groen plein loopt uit in een straat met een groen profiel, waar aan het einde een voetgangersverbinding wordt voorgesteld richting de Patrijzenlaan. Parkeren vindt plaats in de parkeerkoffers, tussen de bebouwing gelegen, zodat er minimaal op straat geparkeerd wordt.

Binnen de verkaveling en de typologie van de woningen is veel aandacht besteed aan de in het verleden gemaakte afspraken met een aantal omwonenden.  Deze afspraken vormen geen beperkingen in het plan, maar zijn integraal onderdeel ervan. De ontwikkeling is zodanig ontworpen dat altijd de achtertuinen van de omringende bebouwing afgeschermd worden door de nieuwe kavels. Aan de ene zijde waarborgt dit de kwaliteit van de nieuwe openbare ruimte, er komen geen bestaande erfafscheidingen in het zicht. Anderzijds waarborgt dit een optimale privacy voor de bestaande achtertuinen.

De verschillende type woningen zijn ontworpen als familie van elkaar. Het ensemble van woningen kenmerkt zich door een frisse eigentijdse benadering met lichte kleuren en materialen. Herkenbaar, maar toch bijzonder binnen de omringende dorpse bebouwing.