Voorburg Goede Herder

Project

Voorburg Goede Herder

Opdrachtgever

Waal

Toelichting

Werknummer: 4453

Appartementengebouw met 38 woningen

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Het Loo verrijst in een typische tuinstad uit de vijftiger en zestiger jaren, bestaande uit overwegend middelhoge bouwblokken in combinatie met een goed voorzieningenniveau. In 1995 werd met de bouw van eengezinswoningen ter vervanging van een tweetal scholen het wonen aan Park Het Loo verder geïntensiveerd. De nieuwbouw sluit stedenbouwkundig perfect aan bij de ruimtelijke structuur van lange, rechte lijnen parallel aan de Mgr. van Steelaan in combinatie met afwijkende, naar voren springende gebouwen haaks daarop, ter plaatse van bijzondere snijpunten.
De kerk op de fraaie hoek aan het park maakt plaats voor een appartementengebouw met 38 woningen, dat bestaat uit drie subvolumes die zich elk qua rooilijn, hoogte en geleding voegen in hun context. De middelhoge vleugel met setback aan de doorgaande weg staat op een plint met daaronder het parkeren. De lage vleugel aan het park staat op het maaiveld en haakt aan op de belendende eengezinswoningen met plat dak. De met een fors balkon geaccentueerde hoofdentree bevindt zich in het markante hoekvolume.
Het Loo is ontworpen als een alzijdig gebouw in een rijke baksteenarchitectuur, geïnspireerd door de stijl van de Nieuwe Haagse School. Tegelijkertijd is voor de architectonische middelen en plasticiteit aansluiting gezocht bij de belendende bebouwing.