Berkel en Roderijs Gouden Griffelbuurt

Project

Berkel en Roderijs Gouden Griffelbuurt

Opdrachtgever

Amvest Woningen Nova bv, Kavel Vastgoed I bv

Toelichting

Werknummer: 4440

De totale VINEX-locatie Westpolder-Bolwerk in de gemeente Berkel en Rodenrijs zal na gereedkomen circa 2800 woningen bevatten. In de eerste fase zullen ongeveer 527 woningen gerealiseerd worden, ontwikkeld door twee opdrachtgevers.

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

De totale VINEX-locatie Westpolder-Bolwerk in de gemeente Berkel en Rodenrijs zal na gereedkomen circa 2800 woningen bevatten. In de eerste fase zullen ongeveer 527 woningen gerealiseerd worden, ontwikkeld door twee opdrachtgevers. Drie architectenbureau’s zijn gevraagd om in nauwe samenwerking met elkaar de woningen te ontwerpen, waarbij één bureau als coördinator zal optreden. Thema van de wijk is ‘dorps bouwen’. Voorzover de ambitie van het dorps te maken heeft met de verschijningsvorm van de bebouwing spelen vooral de kleinschaligheid en herkenbaarheid van de eigen plek en woning een rol. Er is gezocht naar een evenwicht tussen een zo groot mogelijke vorm van individualiteit en een samenhangend herkenbaar geheel.
Deze opgave is vorm gegeven door een serie van vrijstaande en 2/1-kap woningen te ontwerpen binnen het programma van de duurdere koopwoningen. Daarnaast voorzag het programma in een aantal duurdere huur en goedkope koopwoningen. Al deze woningen zijn ontworpen binnen één familie aansluitend aan de architectuur van de andere twee bureau’s.
Laatst genoemde woningen zijn in de vorm van rijen vorm gegeven. Door middel van accenten in de afwijkende woningtypes op de koppen is een kleinschalige architectuur ontwikkeld. Steenkleur en materialen sluiten aan bij het traditionele karakter van de gehele wijk.

Locatie