Nijkerk Heerensteeg

Project

Nijkerk Heerensteeg

Opdrachtgever

Van de Mheen Projectontwikkeling

Toelichting

Werknummer 4548

48 eengezinswoningen; vrijstaand, 2/3/4 kapwoningen, rijenwoningen en rug aan rug woningen.
12 huur appartementen over 4 bouwlagen

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Wonen in De Stegen is wonen in een groene, rustige sfeer met een dorps karakter.  De Stegen is op een fraaie manier ingepast in de bestaande landschappelijke kwaliteiten. De buurt heeft een kleinschalige opzet met daarbinnen een mooie afwisseling van korte rijtjes, twee- en drie-kappers en vrijstaand wonen.

Aan de noordzijde bevindt zich De Doornsteeg, het bestaande lint dat zich kenmerkt door de boerderijen met bijbehorende schuren en woonhuizen. De vijf ruim gelegen ‘landelijke’ huizen die hier worden gerealiseerd verwijzen ‘met een knipoog’ naar het agrarische verleden van deze plek. Dit komt tot uitdrukking in de daken met lage goten, de kapvorm en kleur- en materiaalgebruik.

Centraal in de wijk ligt een slingerende, boomrijke weg met daaromheen de verschillende ‘dorpse’ woningtypes. De bouwblokken zijn afwisselend maar allemaal kort en er is veel variatie in rooilijnen en positie van de huizen. Bovendien is het parkeren van auto’s op een slimme manier opgelost ten gunste van het groene beeld.

Binnen deze informele stedenbouw hebben we een tot de verbeelding sprekend samenhangend buurtje met een diversiteit aan woningen en architectuurelementen ontworpen. Bij het ontwerpen van de straatgevels is extra aandacht uitgegaan naar positie en uitwerking van de hoekwoningen. Door het werken met zij-entrees, raamkozijnen en andere verbijzonderingen wordt het straatbeeld daar aantrekkelijk gemaakt. De eenheid in materiaalgebruik en volumes zorgen voor de samenhang enerzijds, de verschillende dakvormen, topgevels, steenkleuren zorgen voor de gewenste diversiteit en kleinschaligheid anderzijds.

Zowel de meer landelijke als de dorpse huizen kenmerken zich door het gevarieerde architectuurbeeld in een traditioneel handschrift. Daarbij gebruiken we een viertal genuanceerde gevelstenen die verdeeld over de wijk worden toegepast. Daarnaast is er het verzorgde beeld – zowel in de vorm van de rijke detaillering van de huizen als de mee-ontworpen afscheidingen van voortuin naar de straat en buurt. Achter elke woning bevindt zich een fijne, ruime woning die op een prettige manier deel uit maakt  van de straat en de buurt.