Moerkapelle Hospice

Project

Moerkapelle Hospice

Opdrachtgever

Stichting Hospice Elim

Toelichting

Werknummer: 4511

Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening – zijn gesloten, wordt zorg in het hospice nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers georganiseerd. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid staan wij de opdrachtgever bij in het proces van ontwerp en uitwerking van het gebouw.

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening – zijn gesloten, wordt zorg in het hospice nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers georganiseerd. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid staan wij de opdrachtgever bij in het proces van ontwerp en uitwerking van het gebouw.

Doordat de Middelweg rechtdoor getrokken wordt naar de Julianastraat, ontstaat een restruimte. Het is een mooie kavel van ruim 1.000 m2 aan de rand van het dorp. Met naar het oosten zicht op het open polderlandschap, in het westen aansluitend aan de bestaande bebouwing. De gemeente en provincie zijn bereid daar de bestemming geschikt te maken voor een hospice. En de eigenaar is bereid geweest om voor zeer schappelijke condities het perceel te verkopen. Er is veel aandacht besteed aan het optimaliseren van het ontwerp van gebouw, tuin en perceel, zodat het met minimale middelen gerealiseerd kan worden. Intensief overleg met de omwonenden zal leiden tot minimale overlast voor de buren.
Een hospice is een “bijna-(als)-thuis-huis”. Eigen meubels in een huiselijke omgeving, waar die zorg verleend kan worden waar iemand in de laatste weken van het leven behoefte aan heeft. Voor familie is een logeerkamer opgenomen.
Gestreefd wordt om een energie-neutraal hospice te realiseren.