Zoetermeer Machtildahof

Project

Zoetermeer Machtildahof

Opdrachtgever

ERA Contour TBI bouw / i.s.m. Adviesbureau Haver Droeze

Toelichting

Werknummer: 4282

12 2-onder-1 kap woningen en 8 seniorenwoningen
Ontwerp: 2009
Bouw: 2010

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Met de sloop van de opstallen van Driessen Buizen is een terrein vrij gekomen voor binnenstedelijke verdichting en herbestemming tot een woonlocatie. Deze locatie is een enclave gelegen achter de lintbebouwing van de historische Tweede Stationsstraat, een kerkpad daterend uit de middeleeuwen. In de jaren 1920-1935 lieten de notabelen hun villa’s bouwen langs de Stationsstraat en deze zijn nu nog grotendeels terug te vinden. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door de spoorlijn Den Haag – Utrecht en de rijksweg A12, welke hoge eisen stellen aan de vormgeving van de meest noordelijke woningen. Tijdens interactieve overleggen met omwonenden heeft Era Contour de uitgangspunten geformuleerd voor deze bouwlocatie. De sfeer en de uitstraling van de Tweede Stationsstraat komen terug op de planlocatie. Uit doelgroepenonderzoek is een voorkeursmodel naar voren gekomen van 22 woningen rond een hofje, waarvan drielaagse 14 halfvrijstaande woningen t.b.v. doorstromende gezinnen en 8 tweelaagse halfvrijstaande woningen voor zogenaamde “empty nesters”. Schippers heeft een krachtige stedenbouwkundige structuur ontworpen met een karakteristieke openbare ruimte in de vorm van een brinkachtig binnenhof. De rijk vormgeven aansluiting van de privéruimte op het openbaar gebied, de groene omarming en de zorgvuldig vormgegeven entree van het plangebied zijn de stedenbouwkundige dragers. Zij verbinden het plan met zijn omgeving. Vanuit deze gedachte heeft adviesbureau Haver Droeze de materialisering en detaillering van het openbaar gebied in samenhang met de architectuur vormgegeven. In samenhang met de architectuur van de Tweede Stationsstraat zijn de 22 woningen vormgegeven in de jaren dertig stijl van de vorige eeuw, waarbij de halfvrijstaande woningen ter plaatse van de entrees van het plangebied overhoekse erkers hebben. De 8 tweelaagse, halfvrijstaande woningen zijn in verband met de geluidbelasting met hun rug tegen een groene, al bestaande geluidwal gesitueerd. Door het bredere kavel van dit woningtype, kan deze woning zich oriënteren op de zijtuin. De hoofdslaapkamer en badkamer bevinden zich op de begane grond en optioneel is de zolder in te delen met slaapkamers.

Locatie