Amsterdam Mercatorstraat

Project

Amsterdam Mercatorstraat

Opdrachtgever

Woningstichting Rochdale

Toelichting

Aantallen:
2 bedrijven
238 woningen
Ontwerp: 2001
Bouw: 2003

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

Het plan in de Mercatorstraat  en de aanliggende straten te Amsterdam  omvat de restauratie en het samenvoegen van 319 kleine woningen en 5 bedrijfjes tot 238 kleine en grote woningen en 2 bedrijfjes. In principe omvat het plan alleen renovatie van de woningen en bedrijven, maar op enkele plaatsen in de bouwblokken waren de bestaande gevels zó slecht, dat er besloten is om de gevels geheel te slopen en opnieuw op te metselen. De oude metselverbanden en detailleringen zijn hierbij exact nagemaakt. Veel tijd is besteed aan het onderzoek van de bestaande detaillering en de vertaling hiervan aan de huidige bouwtechnische en fysische eisen. Zo zijn  de ventilatieroosters weggewerkt in de bovendorpels van de kozijnen en is overal isolatieglas  toegepast met aan weerszijden opgeplakte houten roedes. Om de bestaande architectuur niet aan te tasten is gekozen voor isolatie door middel van voorzetwanden.

Locatie