Barneveld Woudse Erven

Project

Barneveld Woudse Erven

Opdrachtgever

Van de Mheen Planontwikkeling BV

Toelichting

Werknummer: 4595

14 rijenwoningen, 2 vrijstaande woningen en 22 appartementen

lees de volledige toelichting

 

Volledige toelichting

De Barneveldse wijk de Burgt wordt aan de zuidrand voltooid met de ontwikkeling De Woudse Erven. De eerste serie huizen is onder meer door ons bureau ontworpen en is inmiddels gerealiseerd. Het appartementengebouw is vrijwel klaar.

Het stedenbouwkundige karakter van dit nieuwe deel van de De Burgt wordt ontleend aan de ligging en de historische betekenis van de plek. Het beeld werd bepaald door weidse akkers, smalle wegen, greppels, boomgroepen en enkele monumentale hoeves met boerderij en schuren rondom een erf, omkaderd door oude houtsingels,. Deze kwaliteiten blijven nadrukkelijk zichtbaar in de nieuwe woonwijk. De oudste aanwezige hoeve, Groot Butselaar, neemt, met haar centrale ligging binnen de Woudse Erven, een prominente plek in. Het vroegere voorhuis van de T-boerderij kijkt straks uit richting de eengezinswoningen van onze hand.

Bestaand en nieuw wordt in De Woudse Erven op een respectvolle manier zichtbaar gemaakt en met elkaar verenigd. De voormalige akkers worden bebouwd met eigentijdse woningen, terwijl de bestaande boerderijen blijven verwijzen naar de oude agrarische setting. Waar de gebouwen op de hoeven een overwegend horizontale opzet hebben, is een verticale geleding het leidend thema voor de nieuwe woningen. De woningen van Schippers Architecten zijn opgebouwd uit een drietal bij elkaar passende architectuurstijlen met elk hun eigen steenkleur.
Rijwoningen zijn geen lange blokken, maar ogen als een korte serie tegen elkaar aan geschoven huizen. Elk huis is door het gevelontwerp individueel herkenbaar. De donkergrijze pan en de eigentijdse kleurstelling van kozijnen, goten en overstekken zorgen voor eenheid. Het resultaat is een afwisselend, kleinschalig straatbeeld. Tegelijkertijd zorgen de terugkerende stijlen voor een samenhangend buurtje met een herkenbare identiteit.

Aan de rand van dit eerste plandeel hebben wij een tweetal vrijstaande woningen ontworpen. Een ervan hebben wij – om de bijzondere positie ervan te benadrukken – in de breedte geplaatst. De entree bevindt zich prominent in het hart van de voorgevel van het huis, waarmee wordt verwezen naar een notariswoning. Een tot aan de tweede verdieping door-gemetselde opbouw, een risaliet, versterkt de voorname uitstraling. Het gevelontwerp met stijlkenmerken van de Nieuwe Haagse School en de hoge kozijnen zorgen in combinatie met de donkere kleurstelling van het houtwerk voor een eigentijdse, indrukwekkende uitstraling. Deze ‘special’ krijgt zelfs een eigen steenkleur, van buiten het vaste palet.

Prominent in het plan staat het appartementengebouw voor afnemer Woningstichting Barneveld. Het gebouw met 22 woningen rondom een vide met daarin lift en hoofdtrap, is vormgegeven als een alzijdig 3-laags met kap. De hoge kozijnen zorgen voor veel daglicht en weids uitzicht over de landerijen.
Krachtige, eigentijdse metselwerk-architectuur en de voor het plandeel Woudse Erven kenmerkende verticale geleding komen hier samen. Naast het patroon van speels vormgegeven puien springen de door-gemetselde accenten met loggia’s in het oog. Samen met de plastiek van de vertandingen in de zuidgevel en zinken dakkapellen ontstaat een harmonieuze gevelcompositie, die aan elke zijde verschillend is. De hoofdentree onderscheidt zich in kleur en vorm en markeert het gebouw.