Sneakpreview van het Boerenerf
Binnenkort in verkoop!
Net buiten de toekomstige nieuwbouw van de
lommerrijke wijk Het Groene Woud mochten wij een
bijzonder eigentijds ensemble woningen ontwerpen.
Vanwege de locatie, met zicht op het open weide
landschap, zochten wij onze inspiratie bij het
traditionele boerenleven. Leven één met de natuur
en de ruimte en rust van weleer.

Als een historisch gegroeid boerenerf zijn de woningen rondom
het hoofdgebouw gegroepeerd. ‘De Hofstede’ vormt hierbij de
verwijzing naar de oorspronkelijke boerderij. ‘Het Bakhuis’
verwijst naar het vroegere zomerhuis. De ‘Wagenschuur’ werd in
vroegere dagen gebruikt om al het rijdend materieel te stallen en
‘de Deel’ verwijst naar het vroegere gebruik voor de huisvesting
van de koeien en paarden.
Het oorspronkelijk gebruik van de hooimijt spreekt voor zich.
Deze werd niet alleen gebruikt voor het hooi, men trof er ook
nog wel eens verliefde paartjes aan…
Vanuit de historische inspiratie is gezocht naar een moderne
eigentijdse vormgeving en materiaalkeuze. Hierbij zijn de
traditionele onderdelen van het boerenerf niet letterlijk
gekopieerd, maar omgevormd naar een moderne manier van
leven.